آغاز اکران تبلیغات محیطی در شهرک چناران

آغاز اکران تبلیغات محیطی در راستای  اطلاع رسانی شبکه نمایشگاه های صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته
چاپ و بسته بندی در شهرک چناران

💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی

🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood)
🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print)

● مشهد: ۱ لغایت ۴ آذر
● اصفهان: ۱۹ لغایت ۲۲ دی
●  شیراز: ۱۷ لغایت ۲۰ بهمن

📝 https://ifoodexpo.com/reg/

ستاد برگزاری نمایشگاه

🌐 www.ipackprint.ir
📲 09018296264