تیزر افتتاحیه و گزارش تصویری از نمایشگاه صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته آیفود مشـهد سال 1401

پخش ویدیو
پخش ویدیو

مصاحـبه مدیران و هیات های بازدیدکننده از نمایشگاه صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته آیفود مشـهد