ردیفنام شرکت  ردیفنام شرکت
1ارمغان سلامتی ساسویه – ویتا چیپس  60سبزین آراد کاویان
2ازن تجهیز  61سوپیشی
3استارتر کالچر ال بی بی  62سیسکو
4استیل مخزن  63شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
5اصفهان مقدم  64شرکت فرآورده های لبنی ثامن کویر خواف
6افراز سازه صنعت  65شهدپاک (تاپیس)
7افق پامچال پاژ  66صائلا
8البرز ماشین  67صنایع بسته بندی الماس فیلم آذربایجان
9الگوریتم پویا  68صنایع بسته بندی عزیزی
10امیرچاپ آریا نوین  69صنایع پخت مشهد
11انجمن همگن  70صنایع چاپ وبسته بندی مشهدرول
12ایمن بهدار هیرکان  71صنایع شیشه و پلاستیک دنیا
13آتی صنعت پیشگام  72صنایع غذایی صالحی پیمان
14آذرتایماز  73صنایع غذایی گلها
15آرگون صنعت توس  74صنایع غذایی مهرچین
16آریا طلوع آسمان  75صنایع ماشین سازی و بسته بندی زرین خاتم تهران
17آسیا تاک توس  76ظروف یکبارمصرف آلومینیومی درویش
18آگهی نامه مات و براق  77عصاره گیاه استویا (استویرا)
19بازرگانی سیمین تجارت ترنج ایرانیان  78فرآورده های غذایی ممتاز قائمی (مهسان)
20بانیان توسعه کویر  79فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین (مهگل)
21برزین رشته  80فرآورده های لبنی گلستان صباح
22برودتی و حرارتی نیک  81فرآوری سبوس مازند
23برودتی و حرارتی نیک  82فنی و مهندسی کارافن
24برودتی و حرارتی نیک  83قارچ یکتای سپاهان
25بسته بندی اسیا  84کار آمد طب
26به تین کاوش نوین  85کارا شیمی شرق
27بیمه پاسارگاد  86کاراپرس
28پارس آنزیم  87کارخانه صنعتی زینالی
29پارس پینووا  88کتاب مرجع
30پارس لبن آساک  89کشاورزی زرع تجهیز جنوب (سردخانه کوهسار)
31پارسین گستر جنوب  90کشت و صنعت ماهدشت کرمانشاه
32پاسارگاد پلیمر صنعت  91گالری شلات لیو
33پت آوران  92گروه صنعتی استیلا
34پت هان  93گشتا صنعت مشهد
35پسته ممتاز صادراتی گهربد  94گلاب زهرا
36پطروس  95گلسار پلیمر مهر ماندگار
37پیشرو حساب  96لبن ماشین
38ترددیلا  97ماشین سازی عدیلی
39تسمه های صنعتی نوژن گستر  98ماشین سازی مهدی
40تصفیه آب آنجل واتر  99ماشین سازی نگار تایماز
41توسن پخش ستاره کیش (عالیس)  100ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی
42جامع زعفران  101مجتمع چاپ و بسته بندی رماپک
43چاپ سلفون زیبا نقش تبریز  102مرکز تحقیقات بین المللی تجارت حلال
44چاپ کیاما  103مرکز چاپ و بسته بندی همدان (همدان لیبل)
45چاپ ملل  104مرکز رشد فناوری کشاورزی منابع طبیعی و صنایع غذایی
46چرمه  105مشهد متال
47حامد سلامت چناران  106منوپمپ آسیا
48حلاوت گستر بایگ  107مهر آزما طب
49خوشه  108مهندسی علم و فن آراد
50دانش بنیان حامیان سلامت برومند  109موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
51دایان آرمان دیبای آذر  110میوتون
52دیبا نگاران آوید  111نادین لبن توس
53راد تجارت متحد آمارد  112نسیم صباح مازند
54روبینا تجارت شرق توس  113نشاسته گل یاس مشهد
55زرین پلیمر آپادانا پلاست  114نمایشگاه چاپ و بسته بندی
56زرین سلامت آذربایجان  115هلدینگ فراصنعت
57زرین طعام آریان  116همکاران سیستم خراسان رضوی
58زرین عصاره شمال  117ویژن پیک
59زمزم ایران