لیست تجهیزات نمایشـگاه

جهت سفارش تجهیزات اضافه نمایشگاه با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:
آقای حصاری: 09154646286
آقای احمدی راد: 09153221686

فایل تجهیزات نمایشگاه را دانلود نموده و تجهیزات مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.