کتاب بیست و دومین نمایشگاه صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته آیفود مشهد