جدول زمان بندی فعالیت های نمایشــگاه

جدول (1) برنامه زمان بندی برگزاری نمایشگاه را نشان می دهد.

ردیف

عنوان

تاریخ

ملاحظات

عملیات ثبت نام، جانمایی و اخذ مجوز ها

1

آخرین مهلت ثبت نام

30/08/1401

آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه ارسال فرم های مرتبط(بدیهی است ثبت نام در آخرین لحظات فرصت انتخاب فضای مناسب و جانمایی عالی را از شرکت خواهد گرفت ).

2

تاییده غرفه سازی

30/08/1401

آخرین مهلت ارسال فرم های تاییده غرفه سازی از واحد فنی شرکت برگزار کننده و نمایشگاه و دریافت مجوزهای لازم

عملیات اجرایی نمایشگاه

4

تحویل سالن

به غرفه سازمعرفی شده از سوی نمایشگاه

04/09/1401

ساعت شروع: 8:00

ساعت پایان: 16:00

 • شروع عملیات غرفه سازی و ورود کالا
 •    هماهنگی برای تحویل با هماهنگی برگزارکننده و براساس پلن نمایشگاه می باشد

5

تحویل سالن به سایر غرفه سازان

   و   ورود کالا

06/09/1401

ساعت شروع: 08:30

ساعت پایان: 20:00

 • عملیات غرفه سازی
 • ورود کالا و ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد حداکثر تا ساعت  20:00 و خروج جرثقیل و لیفتراک

6

عملیات غرفه سازی و ورود کالا

07/09/1401

ساعت شروع: 08:30

ساعت پایان: 16:00

 • اتمام کار غرفه سازی حداکثر تا ساعت 16:00
 • ورود کالا های سبک و حمل با جک پالت
 • (لازم به ذکر است همزمان سازه های استاندارد در حال بستن می باشد.لذا از ساعت 4 به بعد،تیم پشتیبان برگزارکننده  اقدام به موکت کردن سالن و بستن غرفه استاندارد می کنند)
 • تحویل غرفه های استاندارد نمایشگاه
 • تحویل کارت غرفه داران در محل ستاد اجرای در مرکز نمایشگاهی

7

سه شنبه

افتتاحیه و روز اول نمایشگاه

08/09/1401

ساعت شروع: 16:00

ساعت پایان: 21:00

 • ورود غرفه داران از ساعت 15:30
 • ورود بازدیدکنندگان راس ساعت 16:00
 • افتتاحیه نمایشگاه
 • تحویل کارت غرفه داران در محل ستاد اجرای در مرکز نمایشگاهی
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

8

چهار شنبه

روز دوم نمایشگاه

09/09/1401

ساعت شروع: 16:00

ساعت پایان: 21:00

 • ورود غرفه داران از ساعت 15:30
 • ورود بازدیدکنندگان راس ساعت 16:00
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

9

پنجشنبه

روز سوم نمایشگاه

10/09/1401

ساعت شروع: 16:00

ساعت پایان: 21:00

 • ورود غرفه داران از ساعت 15:30
 • ورود بازدیدکنندگان راس ساعت 16:00
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

10

جمعه

روز چهارم نمایشگاه

11/09/1401

ساعت شروع: 16:00

ساعت پایان: 21:00

 • ورود غرفه داران از ساعت 15:30
 • ورود بازدیدکنندگان راس ساعت 16:00
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی
 • آیین اختتامیه و تقدیم گواهی حضور در نمایشگاه

11

تخلیه و خروج کالا

12/09/1401

ساعت شروع: 09:00

ساعت پایان: 21:00

 • تخریب غرفه های خود ساز
 • خروج کالا های سبک و قابل حمل با چرخ دستی
 • ورود جرثقیل ها و ماشین های باری از ساعت 13:00به داخل سالن ها  به ترتیب نزدیک بودن به دربهای بارگیری

12

تخلیه و خروج کالا – اتمام

13/09/1401

ساعت شروع: 09:00

ساعت پایان: 21:00

 • تخریب غرفه های خود ساز
 • خروج کالا های سبک و قابل حمل با چرخ دستی
 • ورود جرثقیل ها و ماشین های باری از ساعت 13:00به داخل سالن ها  به ترتیب نزدیک بودن به دربهای بارگیری
 • لازم به ذکر است با توجه به تمهیدات انجام شده با مرکز نمایشگاهی، پارکینگ جهت غرفه داران به صورت رایگان می باشد.
 • ورود کالاهای سنگین که نیازمند ورود ماشین های باری به داخل سالن نمایشگاه است با توجه به مکان غرفه از ابتدای سالن ها شروع شده و به ترتیب صورت میپذیرد و اعتراضی بابت ورود زود هنگام ماشین ها مورد قبول نمیباشد و ورود ماشین فقط با حضور مسئول غرفه و پس از گرفتن فرم ورود از ستاد اجرایی مستقر در مرکز نمایشگاهی مشهد امکان پذیر میباشد .