غرفه دار گرامی؛

 

حسب اعلام مرکز نمایشگاه بین المللی مشهد پیمانکار ساخت غرفه موظف است جهت خدمات غرفه سازی شامل (برق، نظافت و سایر خدمات) به ازای هر متر مربع عملیات غرفه سازی مبلغ 1090000ریال و همچنین جهت کف سازی غرفه ها مبلغ 109000 ریال (با احتساب هر متر ارزش افزوده) بابت هر متر مربع به حساب اعلام شده از سوی ستاد برگزاری واقع در نمایشگاه (شماره شبا بانک شهر 7400610000000700836828536) واریز نماید. در صورت عدم واریز، فضا جهت ساخت و ساز و تجهیز تحویل نمی گردد.

 

باتشکر ستادبرگزاری