تجهیزات اضافه نمایشگاهی

چنانچه نیاز به تجهیزات اضافه در غرفه خود دارید میتوانید با دریافت فرم زیر لیست تجهیزات مورد نیاز خود را انتخاب بفرمایید.