کتاب دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی آیفود مشهد