حمایت و اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان

✅️حمایت و اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان از زنجیره نمایشگاه های تخصصی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته آیفود

💠 شبکه نمایشگاه های تخصصی

🔻 صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته(ifood)

🔻  چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی(ipack print)

● مشهد: ۱ لغایت ۴ آذر

● اصفهان: ۱۹ لغایت ۲۲ دی

●  شیراز: ۱۷ لغایت ۲۰ بهمن

📝 https://ifoodexpo.com/reg/

ستاد برگزاری نمایشگاه

🌐 www.ifoodexpo.com

📲 09018296264