ثبت نام بازدیدکننده متخصص-نمایشگاه صنایع غذایی وماشین آلات وابسته آیفودمشهد

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و

ماشین آلات وابسته آیفود مشهد 98

لطفا برای ثبت نام به عنوان بازدیدکننده از نمایشگاه، اطلاعات زیر را پر کنید.

    زمینه فعالیت