ثبت نام : مشارکت کننده گرامی

شما میتوانید جهت تسریع در فرآیند ثبت نام ، فرم زیر را به عنوان پیش ثبت نام تکمیل فرمایید تا همکاران ستاد برگزاری نمایشگاه با شما تماس برقرار کنند.

با تشکر از همکاری شما ؛-

-تمایل به جانمایی در فضای VIP را دارم

نوع سازه مکان مورد استفاده اجاره بهای هر متر مربع توضیحات نمونه
اکتانورم داخل سالن / غرفه های کناری 300،000 همراه با تجهیزات نمایشگاهی مشاهده
اسپیس فریم داخل سالن و فضای باز / غرفه های جزیره 300،000 همراه با تجهیزات نمایشگاهی مشاهده
چادر نمایشگاهی فضای باز 600،000 همراه با تجهیزات نمایشگاهی مشاهده
غرفه خودساز داخل سالن و فضای باز - - مشاهده
تجهیزات نمایشگاهی شامل پانل های اطراف، موکت، روشنایی، پریز برق، کتیبه نام شرکت، یک میز و دوصندلی به ازای هر18متر


اکتانورماسپیس فریمچادر نمایشگاهیغرفه خودساز


اسپانسر نمایشگاهیبرگزاری سمینارهای تخصصیدرج آگهی در کتاب نمایشگاهتبلیغات محیطیساخت تیزر تبلیغاتی


قابل ذکراست فاکتور رسمی فقط از تاریخ 15 تا 30 دی ماه 1398 ارسال می گردد.

حقیقیحقوقی(مطالعه قوانین مندرج در وب سایت نمایشگاه )