لیست غرفه داران فضای باز نمایشگاه آی فود به شرح زیرمی باشد:

نام شرکت
پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب
برودتی نیک (نوری)
فارمد سرما
آلما توز
نوژن گستر توس
آرمان صنعت
استیل تانک خراسان
بیمه ایران(رهبری)