لیست غرفه داران سالن ابوسعید مولوی نمایشگاه آی فودبه شرح زیرمی باشد:

نام شرکت شماره غرفه نام شرکت شماره غرفه نام شرکت شماره غرفه
واحد تولیدی دکتر پور و مهندس پردل 1 دشت آذر 13 آریا کراپ پارت 26
سلامت ایرانیان 2 عصاره ناب سهند 14 گلچین توس 27
رضوان 3 نمک سوده 15 دمنوش طاها 28
سالار شیراز 4 شیفته آرای شرق 16/1 گلچکان زمانی 29
گل قطره توس 5/1 ایران پخش 16/2 کشت چین 30
نشریه استاندارد و کیفیت 5/2 فراسود مند رازی 17/1 کره آذربایجان 30
انتقال خون 5/3 کمیا گران راز طبیعت 17/2 صنایع غذایی بابل آب 31
انجمن مفتاح 6/1 تیران صنعت 17/3 آلما توز 32
صنایع غذایی طوس تایماز 6/2 بیهق سربه داران 18 انجمن ارگانیک 33/1
هفته نامه غذا و خراسان 7 خیریه امام جواد 19 اکسیر حیات 33/2
ایلیا پارس 8 شیشه و گاز 20 کاریز سبز 33/3
هشت بهشت 9/1 ایران گلاب 21 برنج ارمغان 34
دقیق تک 9/2 جهاد کشاورزی 22 چای دبش 35
شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان 10 کشتارگاه پرستو شیروان 23 پخش نگین نارمک 36
گلها 11 دیزباد 24
سبزین آراد 12 حلال جهانی 25