لطفا جهت اطلاع از لیست تجهیزات نمایشگاه با اقای حصاری 09154646283 تماس بگیرید.