پلن نمایشگاهی سالن فردوسی

نوزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته  آی فود – مشهد

 

لطفا جهت دانلود این پلن ، اینجا را کلیک کنید


نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته آی فود مشهد -پلن سالن فردوسی