نوزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته  آی فود – مشهد

 

لطفا جهت دانلود پلن نمایشگاهی سالن بهار، اینجا را کلیک کنید .


 

پلن نمایشگاهی سالن بهار نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته آی فود مشهد