دومین جلسه هم اندیشی مسئولان فنی واحدهای صنایع غذایی استان خراسان رضوی