دومین جلسه هم اندیشی مسئولان فنی خراسان رضوی

دومین جلسه هم اندیشی مسئولان فنی خراسان رضوی با محوریت ارتقاء سطح جایگاه مسئولین فنی، تعیین حقوق و مزایای مسئولین فنی و پیگیری مطالبات با حضور جمعی از مسئولین و مقامات سازمان غذا و دارو، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، اساتید دانشگاهی و مسئولین فنی صنایع غذایی، امسال در تاریخ سه شنبه 6
شهریور ماه همزمان با نمایشگاه آیفود از ساعت 19 الی 21 در محل سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار  شد.