جشنواره طراحی و بسته بندی
دومین جشنواره خلق ایده های نو برای بسته بندی، توسط کلینیک بسته بندی مواد غذایی ایران، امسال همزمان با نمایشگاه آیفود در تاریخ دوشنبه 5 شهریور ماه از ساعت 19 الی 21 در محل سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.
هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی پتانسیل ها و توانایی های بالقوه و بالفعل کشور در زمینه طراحی و تولید بسته بندی صنایع غذایی، ایجاد ارتباط بین پدید آورندگان آثار و متقاضیان بسته بندی، امکان ارائه حضوری آثار بسته بندی به جامعه سرمایه گذاران کشور و … بود.
این جشنواره طی دو بخش حرفه ای و خلاقیت با رویکرد زعفران، زرشک، خشکبار، حبوبات، نبات و آبنبات برگزار شد.