جدول زمان بندی فعالیت های نمایشگاه

جدول زمان بندی فعالیت های نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 

توضیحات تاریخ شرح فعالیت
ساعت 10 الی 13 15 الی 22 مردادماه 1397 دریافت کارت های ویژه دعوت از متخصصین جهت دعوت از مهمانان
1397/5/13 الی 1397/5/18 آخرین مهلت ارائه فرم های ثبت نام و تکمیل اطلاعات مشارکت کنندگان در وب سایت نمایشگاه
1397/5/15 آخرین مهلت تقاضای انشعاب برق سه فاز ، آب ، ساخت فضای انبار در غرفه ، و تجهیزات نمایشگاهی در وب سایت نمایشگاه
ساعت 10 الی 13 1397/6/3 دریافت کارت شناسایی غرفه داران
از ساعت 8  الی 12 1397/6/31 تحویل غرفه های خودساز (داخل سالن و فضای باز)لطفا قبل از مراجعه به نمایشگاه ، به منظور اطمینان از آماده تحویل بودن فضا با مسئول مربوطه هماهنگی لازم را بعمل آورید
از ساعت 9 الی 16 1397/6/1 ورود تجهیزات و ماشین آلات سنگین ، لیفتراک و… به سالن ها
از ساعت 9 الی 16 1397/6/3 تحویل غرفه های استاندارد (داخل سالن و فضای باز)
ساعت 16 1397/6/2 پلمپ سالن ها و اتمام زمان غرفه سازی جهت غرفه های خودساز و تخلیه سالن ها از لوازم و عملیات آلاینده محیط و آخرین مهلت استفاده از تجهیزات و لوازم مورد استفاده در غرفه سازی در داخل سالن ها
ساعت 12 1397/6/3 آماده بودن سالن ها جهت برگزاری
ساعت 16 الی 22 3 الی 1397/6/6 بازدید ویژه متخصصان و بازدید برای عموم
ساعت 15:30 الی 22 3 الی 1397/6/6 بازگشایی سالن ها برای غرفه داران طی ایام نمایشگاه
ساعت 9 صبح 1397/6/7 تخلیه غرفه ها