جدول زمان بندی فعالیت های نمایشگاه

توضیحات تاریخ شرح فعالیت
ساعت 10 الی 13 15 الی 22 مردادماه 1397 دریافت کارت های ویژه دعوت از متخصصین جهت دعوت از مهمانان
1397/5/13 الی 1397/5/18 آخرین مهلت ارائه فرم های ثبت نام و تکمیل اطلاعات مشارکت کنندگان در وب سایت نمایشگاه
1397/5/15 آخرین مهلت تقاضای انشعاب برق سه فاز ، آب ، ساخت فضای انبار در غرفه ، و تجهیزات نمایشگاهی در وب سایت نمایشگاه
ساعت 10 الی 13 1397/6/3 دریافت کارت شناسایی غرفه داران
از ساعت 8  الی 12 1397/6/31 تحویل غرفه های خودساز (داخل سالن و فضای باز)لطفا قبل از مراجعه به نمایشگاه ، به منظور اطمینان از آماده تحویل بودن فضا با مسئول مربوطه هماهنگی لازم را بعمل آورید
از ساعت 9 الی 16 1397/6/1 ورود تجهیزات و ماشین آلات سنگین ، لیفتراک و… به سالن ها
از ساعت 9 الی 16 1397/6/3 تحویل غرفه های استاندارد (داخل سالن و فضای باز)
ساعت 16 1397/6/2 پلمپ سالن ها و اتمام زمان غرفه سازی جهت غرفه های خودساز و تخلیه سالن ها از لوازم و عملیات آلاینده محیط و آخرین مهلت استفاده از تجهیزات و لوازم مورد استفاده در غرفه سازی در داخل سالن ها
ساعت 12 1397/6/3 آماده بودن سالن ها جهت برگزاری
ساعت 16 الی 22 3 الی 1397/6/6 بازدید ویژه متخصصان و بازدید برای عموم
ساعت 15:30 الی 22 3 الی 1397/6/6 بازگشایی سالن ها برای غرفه داران طی ایام نمایشگاه
ساعت 9 صبح 1397/6/7 تخلیه غرفه ها