جدول زمان بندی فعالیت های نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

ردیف عنوان تاریخ ملاحظات
1 کارت دعوت بازدید کننده 1398/09/10 دریافت کارت‎ها‎ی ویژه دعوت از متخصصین جهت دعوت از مهمانان
2 ثبت اطلاعات شرکت 1398/09/18 آخرین مهلت تکمیل ثبت نام در نمایشگاه صنایع غذایی مشهد 1398 و ارسال فرم‎ها‎ی مربوطه
آخرین مهلت ثبت اطلاعات شرکت در سایت www.brpexpo.com برای درج در کتاب، کتیبه، صدور کارت غرفه‎دار و …
3 انشعابات و تجهیزات 1398/09/20 آخرین مهلت تقاضای انشعابات برق سه فاز، آب، ساخت فضای انبار در غرفه و تجهیزات نمایشگاهی در وب سایت نمایشگاه
4 مدارک غرفه‎سازی 1398/09/23 ارائه مدارک غرفه‎سازی و هماهنگی با مسؤل سالن‎ها
5 شروع عملیات غرفه‎سازی 1398/09/24 شروع عملیات غرفه‎سازی و ورود کالا و ماشین‎آلات سنگینی که نیاز به جرثقیل و لیفتراک دارند.
از ساعت 09:00
6 اتمام غرفه‎سازی و ورود کالا 1398/09/26 اتمام کار غرفه‎سازی حداکثر تا ساعت 18:00

ورود کالا‎ها‎ی سبک و حمل با جک پالت

7 ورود کالا و تحویل غرفه استاندارد 1398/09/26 ورود کالا‎ها‎ی سبک و حمل با جک پالت

تحویل کارت غرفه‎داران

تحویل غرفه های استاندارد از ساعت 12:00

8 افتتاحیه و روز اول نمایشگاه 1398/09/27 تحویل کارت غرفه‎داران

ورود غرفه‎داران از ساعت 15:00

باز شدن سالن‎ها رأس ساعت 16:00

افتتاحیه نمایشگاه، ورود مقامات و مسؤلین و بازدیدکنندگان به نمایشگاه

9 روز دوم و سوم نمایشگاه 1398/09/28

1398/09/29

ورود غرفه‎داران از ساعت 15:00

باز شدن سالن‎ها رأس ساعت 16:00

بازدید متخصصین و فعالان صنعت از نمایشگاه

10 روز چهارم نمایشگاه 1398/09/30 ورود غرفه‎داران از ساعت 15:00

باز شدن سالن‎ها رأس ساعت 16:00

آیین اختتامیه و تقدیم گواهی حضور در نمایشگاه

11 تخلیه و خروج کالا 1398/10/01 تخریب غرفه‎ها‎ی خودساز

خروج کالا‎ها‎ی سبک و قابل حمل با چرخ دستی

ورود جرثقیل‎ها‎ و ماشین‎ها‎ی باری از ساعت 13:00 به داخل سالن‎ها‎ به ترتیب نزدیک بودن به درب‎های بارگیری

12 تخلیه و خروج کالا 1398/10/02 ورود جرثقیل‎ها‎ و ماشین‎ها‎ی باری از ساعت 9:00 به داخل سالن‎ها‎ به ترتیب نزدیک بودن به درب‎های بارگیری