جدول زمان بندی فعالیت های نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 

شرح فعالیت تاریخ توضیحات
دریافت کارت های ویژه دعوت از متخصصین جهت دعوت از مهمانان 15 الی 22 مردادماه 1397 ساعت 10 الی 13
آخرین مهلت ارائه فرم های ثبت نام و تکمیل اطلاعات مشارکت کنندگان در وب سایت نمایشگاه 1397/5/13 الی 1397/5/18
آخرین مهلت تقاضای انشعاب برق سه فاز ، آب ، ساخت فضای انبار در غرفه ، و تجهیزات نمایشگاهی در وب سایت نمایشگاه 1397/5/15
دریافت کارت شناسایی غرفه داران 1397/5/15 ساعت 10 الی 13
تحویل غرفه های خودساز (داخل سالن و فضای باز)لطفا قبل از مراجعه به نمایشگاه ، به منظور اطمینان از آماده تحویل بودن فضا با مسئول مربوطه هماهنگی لازم را بعمل آورید 1397/5/15 از ساعت 8  الی 12
ورود تجهیزات و ماشین آلات سنگین ، لیفتراک و… به سالن ها 1397/6/1 از ساعت 9 الی 16
تحویل غرفه های استاندارد (داخل سالن و فضای باز) 1397/6/3 از ساعت 9 الی 16
پلمپ سالن ها و اتمام زمان غرفه سازی جهت غرفه های خودساز و تخلیه سالن ها از لوازم و عملیات آلاینده محیط و آخرین مهلت استفاده از تجهیزات و لوازم مورد استفاده در غرفه سازی در داخل سالن ها 1397/6/2 ساعت 16
آماده بودن سالن ها جهت برگزاری 1397/6/3 ساعت 12
بازدید ویژه متخصصان و بازدید برای عموم 3 الی 1397/6/6 ساعت 16 الی 22
بازگشایی سالن ها برای غرفه داران طی ایام نمایشگاه 3 الی 1397/6/6 ساعت 15:30 الی 22
تخلیه غرفه ها 1397/6/7 ساعت 9 صبح