ثبت نام در نمایشگاه

غرفه داران گرامی:
اطلاعات ذیل برای درج در کتاب نمایشگاه و کتیبه غرفه ها می باشد. لطفا از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل گردانید زیرا امکان اصلاح اطلاعات پس از ثبت نهایی نمی باشد. شرکت
برساز رویداد پارس هیچ گونه مسئولیتی در قبال اشتباهات اطلاعات وارد شده نمی پذیرد.