اطلاعات کتاب:------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعات کارت غرفه دار:
به ازای هر 12 متر 2 عدد کارت غرفه دار ارایه می گزدد.


لطفا در صورتیکه تعداد غرفه داران بیش از 4 نفر میباشد ، مشخصات آنها را در یک فایل زیپ شده به ایمیل forms@ifoodexpo.com ارسال بفرمایید


(حداکثر سایز فایل 200kb و نوع آن png, jpg ,jpeg باشد)(حداکثر سایز فایل 200kb و نوع آن png, jpg ,jpeg باشد)(حداکثر سایز فایل 200kb و نوع آن png, jpg ,jpeg باشد)(حداکثر سایز فایل 200kb و نوع آن png, jpg ,jpeg باشد)

بلهخیر


بلهخیر


بلهخیر

(مخصوص غرفه های استاندارد )
بلهخیر