ثبت اطلاعات بازدید کنندگان متخصص

ثبت نام بازدیدکننده متخصص - نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین آلات آیفود مشهد

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته

آیفود مشهد 97

 

در تاریخ 3 الی 6 شهریور ماه در مرکز نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد