شرکت برساز رویداد پارس

در نظر دارد جهت رفاه مشارکت کنندگان عزیز در نمایشگاه صنایع غذایی آیفود مشهد

آفر هتل و مراکز اقامتی در مشهد را ارائه دهد .

 


اطلاعات این بخش به زودی بارگزاری خواهد شد